Znaki pieniężne 1915 - 16
W formie znaczków pocztowych - wg. wzoru serii jubileuszowej (300 lat panowania dynastii Romanowych na tronie carskim) z 1913 r.
Wprowadzone do obiegu na podstawie zarządzenia Głównego Zarządu Poczty i Telegrafu Nr 8907 z 8 października 1915 r. - w zastępstwie monet miedzianych (1, 2, 3 kop.) i srebrnych (10, 15, 20 kop.)

1 kopiejka
bez nadruku

1 kopiejka
z nadrukiem "1"

2 kopiejki
bez nadruku

2 kopiejki
z nadrukiem "2"
3 kopiejki
10 kopiejek
15 kopiejek
20 kopiejek

Wymiary: 24 x 30 (mm)
Brak podpisów, serii i numerów.
Występują w blokach po 2, 4 i więcej nie rozerwanych znaczków, a także w postaci całych arkuszy.
10, 15 i 20 kopiejek spotykane bez ząbkowania (niewykorzystana "makulatura" pozostała po wycofaniu znaczków z obiegu w 1918 r.)