Antyki i Kolekcje, Pieniądz papierowy, Europa
Strona główna

Управляющій (Uprawljajuszczij) - Dyrektor Banku

Э. Плеске E.Pleske
С. Тимашев S. Timaszew
А. Коншинь A. Konszin
И. Шипов I. Szipow

Uporządkuj alfabetycznie zgodnie z alfabetem łacińskim

Кассиръ - Kasjer

А. Афанасьев A. Afanasjew
А. Алексеевъ A. Aleksiejew  
П. Барышев P. Baryszew  
Богатыревъ Bogatyrew  
Брут Brut
С. Бубякинъ S. Bubiakin  
Бурлаков Burłakow
Быковъ Bykow
А. Былинский A. Bylińskij  
Л. Гавриловъ Ł. Gawriłow  
Галцовъ Galcow
Е. Гейльманъ E. Gejlman  
И. Гусевъ I. Gusiew
Дудолькевичъ Dudolkiewicz  
Ермолаевъ Jermołajew  
Е. Жихаревъ E. Żichariew
В. Иванов W. Iwanow
Г. Иванов G. Iwanow
Карповъ Karpow
А. Китаевъ A. Kitajew  
П. Коптеловъ P. Koptiełow
Лавровский Ławrowskij  
Лошкин Łoszkin
В. Мартемьяновъ W. Martiemjanow  
Метц Metc  
Я. Метц J. Metc  
Г. де Милло G. de Millo
Михеевъ Michiejew  
Морозовъ Morozow
Наумовъ Naumow  
А. Никифоровъ A. Nikiforow  
Овчинниковъ Owczinnikow
М. Осиповъ M. Osipow
Поликарпович Polikarpowicz  
В. Протопопов W. Protopopow  
Родионовъ Rodionow
Свешников Swiesznikow  
Соболь Sobol  
Софронов Sofronow
Н. Стариковъ N. Starikow  
У. Стариковъ U. Starikow
Терентьевъ Tierentjew  
Титовъ Titow  
А. Трофимовъ A. Trofimow  
А. Федулеевъ A. Fedulejew  
Чихиржынъ Czichirżyn  
В. Шагинъ W. Szagin
Шелковъ Szełkow  
Ф. Шмидт F. Szmidt

Aby nazwiska kasjerów wyświetlały się w cyrylicy "pisanej" wymagane jest posiadanie zainstalowanej czcionki Monotype Corsiva