Strona główna

Управляющій (Uprawljajuszczij) - Dyrektor Banku

Э. Плеске E.Pleske
С. Тимашев S. Timaszew
А. Коншинь A. Konszin
И. Шипов I. Szipow

Uporządkuj alfabetycznie zgodnie z cyrylicą

Кассиръ - Kasjer

А. Афанасьев A. Afanasjew
А. Алексеевъ A. Aleksiejew  
П. Барышев P. Baryszew  
Богатыревъ Bogatyrew  
Брут Brut
С. Бубякинъ S. Bubiakin  
Бурлаков Burłakow
Быковъ Bykow
А. Былинский A. Bylińskij  
Чихиржынъ Czichirżyn  
Дудолькевичъ Dudolkiewicz  
А. Федулеевъ A. Fedulejew  
Галцовъ Galcow
Л. Гавриловъ Ł. Gawriłow  
Е. Гейльманъ E. Gejlman  
И. Гусевъ I. Gusiew
Г. Иванов G. Iwanow
В. Иванов W. Iwanow
Ермолаевъ Jermołajew  
Карповъ Karpow
А. Китаевъ A. Kitajew  
П. Коптеловъ P. Koptiełow
Лавровский Ławrowskij  
Лошкин Łoszkin
В. Мартемьяновъ W. Martiemjanow  
Метц Metc  
Я. Метц J. Metc  
Михеевъ Michiejew  
Г. де Милло G. de Millo
Морозовъ Morozow
Наумовъ Naumow  
А. Никифоровъ A. Nikiforow  
М. Осиповъ M. Osipow
Овчинниковъ Owczinnikow
Поликарпович Polikarpowicz  
В. Протопопов W. Protopopow  
Родионовъ Rodionow
Соболь Sobol  
Софронов Sofronow
Н. Стариковъ N. Starikow  
У. Стариковъ U. Starikow
Свешников Swiesznikow  
В. Шагинъ W. Szagin
Шелковъ Szełkow  
Ф. Шмидт F. Szmidt
Терентьевъ Tierentjew  
Титовъ Titow  
А. Трофимовъ A. Trofimow  
Е. Жихаревъ E. Żichariew

Aby nazwiska kasjerów wyświetlały się w cyrylicy "pisanej" wymagane jest posiadanie zainstalowanej czcionki Monotype Corsiva