Bilety skarbowe 1917

20 rubli

40 rubli

Znaki wodne:

Wprowadzone do obiegu przez Rząd Tymczasowy - zarządzenie z 23 sierpnia 1917 r.

Wymiary: od 56 x 43 mm (brak marginesów) po ok. 63 x 52 mm
Banknoty cięte ręcznie. Spotykane nierozcięte pary, "czwórki" i większe ilości, a także całe arkusze
Brak podpisów, serii i numerów.