5 Rubli 1909
Seria AA 000000
Wymiary: 99 x 157 (mm)
 
A. Konszin (1909-14)
 
A. Afanasjew
А. Афанасьев
P. Baryszew
П. Барышевъ
Bogatyrew
Богатыревъ
Brut
Брут
S. Bubiakin
С. Бубякинъ
Burłakow
Бурлаков
A. Bylińskij
А. Былинский
Czichirżyn
Чихиржынъ
A. Fedulejew
А. Федулеевъ
Ł. Gawriłow
Л. Гавриловъ
E. Gejlman
Е. Гейльманъ
I. Gusiew
И. Гусевъ
G. Iwanow
Г. Иванов
P. Koptiełow
П. Коптеловъ
W. Martiemjanow
В. Мартемьяновъ
J. Metc
Я. Метц
Morozow
Морозовъ
Naumow
Наумовъ
Owczinnikow
Овчинниковъ
Rodionow
Родионовъ
Sofronow
Софронов
N. Starikow
Н. Стариковъ
U. Starikow
У. Стариковъ
W. Szagin
В. Шагинъ
F. Szmidt
Ф. Шмидт
A. Trofimow
А. Трофимов
E. Żichariew
Е. Жихаревъ
 
 
А

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Б

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

В

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

 Г

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Д

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

 Е

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

 З

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

  Ч     Ъ     Ь          Э   


I. Szipow (1914-17)
A. Afanasjew
А. Афанасьев
P. Baryszew
П. Барышевъ
Bogatyrew
Богатыревъ
S. Bubiakin
С. Бубякинъ
A. Bylińskij
А. Былинский
Czichirżyn
Чихиржынъ
A. Fedulejew
А. Федулеевъ
Ł. Gawriłow
Л. Гавриловъ
G. Iwanow
Г. Иванов
J. Metc
Я. Метц
Morozow
Морозовъ
Owczinnikow
Овчинниковъ
Rodionow
Родионовъ
Sofronow
Софронов
W. Szagin
В. Шагинъ
F. Szmidt
Ф. Шмидт
Tierentjew
Терентьевъ
       

  Emisje rządu carskiego:

З

 

                                           Я    

И

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь         Э     Я    

К

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь         Э     Я    

Л

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь         Э     Я    

М

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь         Э     Я    

Н

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь         Э     Я    

О

А     Б     В     Г     Д     Е     З

 И    К     Л     М     Н     О    

   

Emisje Rządu Tymczasowego:

О

 

                                                 П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

П

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Р

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

С

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Т

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

 Р     С     Т     У

 

 


EMISJA z 1917

I. Szipow (1914-17)
A. Afanasjew
А. Афанасьев
P. Baryszew
П. Барышевъ
Bogatyrew
Богатыревъ
S. Bubiakin
С. Бубякинъ
A. Bylińskij
А. Былинский
Czichirżyn
Чихиржынъ
Fedulejew
Федулеевъ
I. Gusiew
И. Гусевъ
G. Iwanow
Г. Иванов
J. Metc
Я. Метц
Owczinnikow
Овчинниковъ
Sofronow
Софронов
W. Szagin
В. Шагинъ
 

Emisje Rządu Tymczasowego:
Serie: УА-001 do УА-043

Emisje władz bolszewickich:
Serie: УА-044 do УА-200
oraz УБ-401 do УБ-513

Każda seria = 1.000.000 sztuk
Łącznie z emisji z 1917 r. wprowadzono do obiegu 310.000.000 sztuk o wartości 1.550.000.000 rubli