1 Rubel 1898
Seria AA 000000
Wymiary: od 82 x 142 do 90 x 150 (mm)
 
E. Pleske (1894-1903)
Brut
Брут
W. Iwanow
В. Иванов
Jermołajew
Ермолаевъ
Karpow
Карповъ
J. Metc
Я. Метц
Naumow
Наумовъ
Sobol
Соболь
Sofronow
Софронов
 
А

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Б

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    


S. Timaszew (1903-09)
A. Afanasjew
А. Афанасьев
P. Baryszew
П. Барышевъ
Brut
Брут
Czichirżyn
Чихиржынъ
G. Iwanow
Г. Иванов
W. Iwanow
В. Иванов
Kitajew
Китаевъ
P. Koptiełow
П. Коптеловъ
J. Metc
Я. Метц
Michiejew
Михеевъ
Morozow
Морозовъ
Naumow
Наумовъ
A. Nikiforow
А. Никифоровъ
Owczinnikow
Овчинниковъ
Sofronow
Софронов
N. Starikow
Н. Стариковъ
Swiesznikow
Свешников
W. Szagin
В. Шагинъ
F. Szmidt
Ф. Шмидт
A. Trofimow
А. Трофимовъ
 
 
Б

 

                                                  
В

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

  Р     С     Т     У     Ф   

 


A. Konszin (1909-14)
P. Baryszew
П. Барышевъ
Czichirżyn
Чихиржынъ
J. Metc
Я. Метц
Morozow
Морозовъ
Owczinnikow
Овчинниковъ
Sofronow
Софронов
F. Szmidt
Ф. Шмидт
 
В

 

                                         Х     Ц   

 Ч                                                 


I. P. Szipow (1914-17)
A. Afanasjew
А. Афанасьев
P. Baryszew
П. Барышевъ
Bogatyrew
Богатыревъ
Czichirżyn
Чихиржынъ
J. Metc
Я. Метц
Michiejew
Михеевъ
Morozow
Морозовъ
Owczinnikow
Овчинниковъ
Sofronow
Софронов
F. Szmidt
Ф. Шмидт
   
 
В

 

                                            Я    

 Г

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Д

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

 Е

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

 З

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

И

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

К

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

 Ч     Ъ     Ь          Э     Я    

Л

А     Б     В     Г     Д     Е     З

И    К     Л     М     Н     О     П

Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц

  Ч     Ъ     Ь         EMISJE WOJENNE
Serie: НА НБ НВ + jedna, dwie lub trzy cyfry
Każda seria = 1.000.000 sztuk

Emisja rządu carskiego 1915-17
Serie: НА-1 do НА-127
I. Szipow

A. Aleksiejew
А. Алексеевъ
Dudolkiewicz
Дудолькевичъ
E. Gejlman
Е. Гейльманъ
Ławrowskij
Лавровский
Łoszkin
Лошкин
G. de Millo
Г. де Милло
M. Osipow
М. Осиповъ
Polikarpowicz
Поликарпович
W. Protopopow
В. Протопопов
Starikow
Стариковъ
   

Emisja Rządu Tymczasowego III-XI 1917
Serie: НА-128 do НА-200 i НБ-201 do НБ-310
I. Szipow
A. Aleksiejew
А. Алексеевъ
Dudolkiewicz
Дудолькевичъ
E. Gejlman
Е. Гейльманъ
Ławrowskij
Лавровский
Łoszkin
Лошкин
G. de Millo
Г. де Милло
M. Osipow
М. Осиповъ
Polikarpowicz
Поликарпович
W. Protopopow
В. Протопопов
Starikow
Стариковъ
Titow
Титовъ
 

Emisja władz bolszewickich 1917-18
Serie: НБ-311 do НБ-400 i HB-401 do HB-524
I. Szipow
A. Aleksiejew
А. Алексеевъ
Bykow
Быковъ
Dudolkiewicz
Дудолькевичъ
Galcow
Галцовъ
E. Gejlman
Е. Гейльманъ
Łoszkin
Лошкин
G. de Millo
Г. де Милло
M. Osipow
М. Осиповъ
W. Protopopow
В. Протопопов
Starikow
Стариковъ
Titow
Титовъ