Państwowe bilety kredytowe - Emisja 1918 r.
Klisze przygotowane przez Rząd Tymczasowy, ale nie wykorzystane do druku.
Na wykorzystanie klisz wyraziła zgodę Rada Ludowego Komitetu Rosyjskiej SFSR w dekrecie z 16 lutego 1918 r., potwierdzonym zarządzeniem wykonawczym Ludowego Komisarza Finansów z 30 maja 1918 r.
Wprowadzone do obiegu dekretem Rady Komisarzy Ludowych RSFSR (RFSRR) z 15 maja i 21 października 1919
W obiegu do 1922 r.
 
 
Zarządzający bankiem: G. Piatakow Г. Пятаков
 
Kasjerzy - od 1 do 1000 rubli
 
A. Aleksiejew
А. Алексеевъ
P. Baryszew
П. Барышевъ
Bykow
Быковъ
Galcow
Галцовъ
E. Gejlman
Е. Гейльманъ
Ławrowskij
Лавровский
Łoszkin
Лошкин
G. de Millo
Г. де Милло
M. Osipow
М. Осиповъ
Starikow
Стариковъ
Titow
Титовъ
E. Żichariew
Е. Жихаревъ
 
Kasjerzy - 5000 i 10000 rubli
 
A. Afanasjew
А. Афанасьев
P. Baryszew
П. Барышевъ
Bykow
Быковъ
A. Bylińskij
А. Былинский
Czichirżyn
Чихиржынъ
A. Fedulejew
А. Федулеевъ
Galcow
Галцовъ
Ł. Gawriłow
Л. Гавриловъ
E. Gejlman
Е. Гейльманъ
Ławrowskij
Лавровский
Łoszkin
Лошкин
J. Metc
Я. Метц
G. de Millo
Г. де Милло
M. Osipow
М. Осиповъ
Starikow
Стариковъ
F. Szmidt
Ф. Шмидт
Titow
Титовъ
E. Żichariew
Е. Жихаревъ
 

Wymiary banknotów:

1 rubel

112 x 66 mm 25 rubli 133 x 83 mm 500 rubli 155 x 105 mm
3 ruble 118 x 70 mm 50 rubli 137 x 91 mm 1000 rubli 159 x 108 mm
5 rubli 122 x 75 mm 100 rubli 143 x 95 mm 5000 rubli 210 x 130 mm
10 rubli 122 x 80 mm 250 rubli 148 x 100 mm 10000 rubli 213 x 131 mm